Am Sonntag, 5.3.2017, fand unsere große Eröffnungsveranstaltung im Rosenthal-Theater Selb statt. Dabei wurde nicht nur das über vier Monate laufende Gesamtprojekt eröffnet, sondern auch seine erste Veranstaltung, die Ausstellung „STRUKTUR-ZEICHEN-LEBENSRAUM /2+2“ mit Bildern von Sabine Richter und Diet Sayler aus Nürnberg sowie Milan Mauer und Pavel Štýbr – beide aus Plzeň. Außerdem gab es eine Uraufführung zu hören mit dem 4.Satz der Komposition „Bewegungen“ von Wolfram Graf.

V neděli 5.3.2017 začala naše velká zahajovací akce v divadle Rosethal-Theater v Selbu. Nešlo pouze o zahájení celkového čtyřměsíčního projektu, ale též jeho prvního představení, a to výstavy „STRUKTURA-ZNAK-ŽIVOTNÍ PROSTOR /2+2“ s malbami od Sabiny Richterové a Dieta Saylera z Norimberku jako i Milana Mauera a Pavla Štýbra – obou z Plzně. Kromě toho byla slyšet premiéra hudební skladby o čtyřech větách „Pohyby“ od Wolframa Grafa.