Die Fundamente der Skulpturen müssen 1,5 Tonnen Gewicht aushalten, große Fassaden werden im Mai bemalt und die Einweihungsfeier im Juni erstreckt sich über zwei Städte.

Das erfordert gute Planung, zu der sich am Donnerstag, 12.01., deutsche und tschechische Projektmacher in Asch trafen

Základy pro skulptury musí udržet váhu 1,5 tuny, velké fasády budou malovány v květnu a slavnostní otevření v červnu se rozprostře mezi dvě města.

To vyžaduje dobré plánování, ke kterému se v čtvrtek 12.01. sešli němečtí a čeští projektoví partneři v Aši.

Auf dem Foto, v. l. n. r.:
Heike Arndt, Hans-Joachim-Goller (Projektleieter),
Pavel Klepacek (zweiter Bürgermeister Stadt Asch),
Miroslava Petrikova (Projektleitern der Stadt Asch)
Na snímku zleva do prava:
Heike Arndt, Hans-Joachim-Goller (vedoucí projektu),
Pavel Klepáček (místostarosta Aše),
Miroslava Petříková (vedení projektu Města Aš)