Die Standorte für die Skulpturen und die Fassaden werden diskutiert und fest gelegt. Dazu gab es eine Anhörung im Stadtrat von Selb.

Sechs Rhönräder aus Stahl werden von je drei deutschen und tschechischen jungen Künstlern gestaltet und jeweils eines wird an sechs Stationen zwischen Selb und Aš aufgestellt werden, um den Weg von Selb nach Aš und umgekehrt zu markieren.

Vier Wände in Selb und Aš erinnern an die grenzübergreifende Identität und werden von zwei deutschen und zwei tschechischen jungen Künstlern gestaltet – Geschichte und Gegenwart der beiden Städte darstellend.

Umístění pro skulptury a fasády bylo prodiskutováno a pevně stanoveno. K tomu proběhla i konzultace v městské radě v Selbu.

Šest částí jednoho kruhu se spojí v celek. Tři čeští a tři němečtí umělci ztvární celkem šest mlýnských kol z oceli, která budou poté umístěna na šesti zastávkách mezi Aší a Selbem.

Čtyři zdi v Aši a Selbu budou připomínat společnou přeshraniční identitu. Dva němečtí a dva čeští výtvarníci na nich ztvární historii i současnost obou měst.