„Wir 2 / My 2 – Selb + Aš“ brachte die Menschen von „hüben und drüben“ zusammen, sodass eine beispielhafte „EUROPASTADT Selb/Aš“ wachsen kann. Das Kunstprojekt schuf mit seinen zahlreichen Veranstaltungen von März bis Juni 2017 eine Vielzahl von anregenden Verbindungen und Kunstwerken, die am 17.06.2017 zusammen mit „Die Tour – Ein kultureller Themenweg“ eingeweiht wurden. Jetzt möchten wir Ihnen die entstanden Filme und den Katalog zum Projekt vorstellen.

Wir 2 / My 2 – Selb + Aš spojil lidi „odtud i odtamtud“ a dal tak vzniknout vzorovému EVROPSKÉMU MĚSTU Selb/Aš. Díky mnoha akcím, které se konaly od března co června 2017, vznikla v rámci uměleckého projektu řada podnětných vazeb a množství uměleckých děl, která jsme slavnostně zpřístupnili veřejnosti 17. 6. 2017, kdy jsme zároveň otevřeli Cestu – kulturně-tematickou stezku. Nyní bychom vám chtěli představit filmy a katalog k projektu.

Der Katalog (František Steker) und der Film (Alexander Schrott) über das gesamte Projekt sowie die Kurzfassung des Films „Klangkunst Selb/Aš“ (Florian Tuercke) präsentieren wir Ihnen im Beisein der Künstler

Katalog (František Steker) a film (Alexander Schrott) o celém projektu, jakož i zkrácenou verzi filmu Zvukové umění Selb/Aš (Florian Tuercke) budeme prezentovat za přítomnosti umělců:

Donnerstag, 05. Oktober 2017, um 18 Uhr im Rosenthal-Theater Selb, Hohenberger Str. 9, 95100 Selb// Čtvrtek, 5. října 2017 v 18.00 v divadle Rosenthal v Selbu, Hohenberger Str. 9, 95100 Selb