Deutsch-tschechisches Kunstprojekt 2020

Getreu dem Motto der EU „In Vielfalt vereint“ werden mit dem Projekt die verschiedenen Perspektiven auf Europa bearbeitet. Dabei wird die Vielfalt als Chance und Reichtum verstanden, die es auszuloten und auszunutzen gilt.

Česko-německý umělecký projekt 2020

Věrni mottu EU „Jednotná v rozmanitosti“ se aktivitami projektu zaměříme na Evropu z různých perspektiv. Rozmanitost chápeme jako šanci a bohatství, které chceme prozkoumat a využít.

EUROPA – GANZ NAH

Eine grenzüberschreitende europäische Identität ist die Grundlage für Frieden und Wohlstand in der Zukunft.

EVROPA – VELMI BLÍZKO

společná přeshraniční evropská identita je základem pro budoucí mír a blahobyt.

Der Fokus des Projektes liegt dieses Mal auf der Begegnung zwischen den jungen Einwohnern der beiden Grenzstädte. Die Schüler aus Selb und Aš werden angeregt, sich mit Künstlern, Wissenschaftlern und Politikern auszutauschen und neue grenzüberschreitende Netzwerke für die Zukunft zu bilden.

Die unterschiedlichen Perspektiven der Einwohner im bayrisch-tschechischen Grenzraum auf die europäische Zukunft werden einerseits symbolisch künstlerisch thematisiert und andererseits konkret vorort diskutiert um schließlich neue Zusammenarbeiten auf unterschiedlichen Ebenen zu erreichen. Durch diese intensiven grenzüberschreitenden Begegnungen werden die Grenzen in den Köpfen überwunden und es wird ein Bewusstsein für die gemeinsame Identität in der Zukunft geschaffen:

Ein grenzenloses Europa symbolisiert durch eine HANDREICHUNG und zwei EUROPA RÄDER in der beispielhaften EUROPA STADT SELB-AŠ.

Těžištěm projektu je tentokrát setkávání mladých obyvatel obou příhraničních měst. Projekt bude motivovat žáky a studenty z Aše a Selbu k diskusím a ke spolupráci s umělci, vědci i politiky a k vytváření nových přeshraničních sítí pro společnou budoucnost.

Tématem projektu jsou různé pohledy obyvatel česko-bavorského příhraničního prostoru na budoucnost Evropy. Účastníci se jimi budou zabývat jednak symbolicky, na umělecké rovině, jednak v rámci konkrétních diskusí a setkávání, jež vyústí v navázání nové spolupráce na nejrůznějších úrovních. Cílem těchto intenzivních přeshraničních setkávání je překonávání hranic v hlavách lidí a posilování vědomí budoucí společné identity.

 

Evropu bez hranic symbolicky ztvární instalace PODANÁ RUKA a dvě skulptury KOLO EVROPY umístěné ve vzorovém EVROPSKÉM MĚSTĚ AŠ-SELB.

AKTUELLES ZUM PROJEKT

null
Plakat deutsch-tschechisches Kunst-Projekt 2020

Veranstaltungen

 • I. DIE FOTOSAFARIS - Blick aus dem Fenster Teil I

  08. März 2020
  15.30 Uhr Aš, Kunstschule Robert Schuhmann
  HIER geht´s zur digitalen Ausstellung

 • I. DIE FOTOSAFARIS - Blick aus dem Fenster Teil II

  08. März 2020
  18:00 Uhr Selb, Rosenthal-Theater
  Hier geht´s zur digitalen Ausstellung

 • II. DAS GESPRÄCHSFORUM - Fenster weit auf

  Achtung: Neuer Termin:
  06. Oktober 2020

  18:00 Uhr, SelbWalter Gropius Gymnasium

 • III. DIE SKULPTUREN - Teil 1: Einheit in Vielfalt

  Mai bis September 2020
  Aufstellung der Europa-Räder
  in Selb (Rosenthal Parkplatz)
  und Aš (Park am Textilmuseum)

 • III. DIE SKULPTUREN - Teil 2: Handreichung

  Mai bis September 2020
  Aufstellung an der Stadt- und Staatsgrenze, Grenzübergang Selb – Aš

 • IV. KINDER-KUNST-WORKSHOP - Zukunftsphantasien

  NEUER TERMIN:
  27.- 29. November 2020
  Kinderfreizeit im EBZ Bad Alexandersbad

 • V. FAZIT und AUSBLICK

  NEUER TERMIN:
  07. November 2020
  Ab 15:00 Uhr in Aš und Selb

dění

 • I. FOTOSAFARI - pohled z okna - Část I

  08. březen 2020
  15:30 Aš, ZUŠ Roberta Schumanna
  Klikněte sem pro digitální výstavu

 • I. FOTOSAFARI - pohled z okna - Část II

  08. březen 2020
  18:00 Selb, divadlo Rosenthal-Theater
  Klikněte sem pro digitální výstavu

 • II. DISKUSNÍ FÓRUM - okna dokořán

  Pozor: Nové datum:
  06. října 2020
  18:00 Selbgymnáziu Waltera Gropiuse

 • III. SKULPTURY - Část I: JEDNOTA V ROZMANITOSTI

  Květen až září 2020: INSTALACE
  V Selbu (Parkoviště Rosenthal)
  a v Aši (park u Národopisného a textilního muzea)

 • III. SKULPTURY - Část I: PODANÁ RUKA

  Květen až září 2020: INSTALACE
  Na státní hranici i hranici obou měst, hraniční přechod Aš / Selb

 • IV. DĚTSKÝ UMĚLECKÝ WORKSHOP - FANTAZIE O BUDOUCNOSTI

  NOVÉ DATUM: 
  27.-29.  listopadu 2020
  Evangelické vzdělávací centrum Alexandersbad

 • V. SHRNUTÍ a VÝHLED

  NOVÉ DATUM:
  07. listopadu 2020: SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
  Od 15:00 v Aši a Selbu

Logo Europa ganz nah schwarz auf weiß
Die Schirmherrschaft über das Projekt „Europa – ganz nah / Evropa – velmi blízko“ haben übernommen:
Heiko Maas, MdB, Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland
Tomáš Petříček, Außenminister der Tschechischen Republik

Projektpartner dieses Projektes ist „Knivova, Muzeum a Informacni centrum“, eine eigenständige Einrichtung der Stadt Aš.

Für die Förderung des Projektes danken wir:
Europäische union, Ziel ETZ / Cíl EÚS, InTERREG V und der Oberfrankenstiftung

____________________________________________________________________________________________

Záštitu nad projektem „Evropa – velmi blízko / Europa – ganz nah“ převzali:
Heiko Maas, poslanec Spolkového sněmu, ministr zahraničí Spolkové republiky Německo
Tomáš Petříček, ministr zahraničí České republiky

Partnerem projektu je Knihova, Muzeum a Informační centrum, příspěvková organizace města Aš.

Za podporu projektu děkujeme:
Evropské unii, programu Cíl EÚS, Interreg V a Hornofrancké nadaci (Oberfrankenstiftung)

null

Für die Unterstützung des Kunstvereins Hochfranken Selb e. V. danken wir:
Za podporu pro Kunstverein Hochfranken Selb e. V. děkujeme:
BMW Group / ESM, Selb / Scherdel GmbH, Marktredwitz / Sparkassenstiftung, Selb / Textilveredlung Drechsel, Selb 

Logos der Sponsoren des Kunstprojekts 2020
X