Eröffnung des Gesamtprojektes
"Wir 2 / My 2"

05.03.2017 - 17 Uhr - Rosenthal-Theater Selb

ZAHÁJENÍ PROJEKTU A VÝSTAVY
"Wir 2 / My 2"

05.03.2017 - 17:00 - divadlo Rosenthal-Theater Selb

… „WIR 2 / MY 2“ – Rede von Hans-Joachim Goller, Projektleiter
… „Bewegungen“ – Komposition von Wolfram Graf
… „Struktur – Zeichen – Lebensraum, 2 + 2“ – Ausstellung mit Arbeiten von Prof. Diet Sayler, Nürnberg, Sabine Richter, Nürnberg, Milan Maur, Plzeň, Pavel Štýbr, Plzeň.

Die Ausstellung beschäftigt sich mit dem Zusammenwirken von Architektur, Kunst und Stadtgestalt. Fotografische Ausschnitte aus der Realität geben Beispiele für die zukünftige Gestaltung des Lebensraums.

… WIR 2 / MY 2 – Zahajovací řeč Hanse-Joachima Gollera, vedoucího projektu,
… Pohyby – Hudební skladba Wolframa Grafa
… Struktura – Znak – životní prostor, 2 + 2 – výstava prací prof. Dieta Saylera, Norimberk, Sabine Richterové, Norimberk, Milana Maura, Plzeň, Pavla Štýbra, Plzeň.

Výstava se zabývá spolupůsobením architektury, umění a utvářením města. Prostřednictvím fotografických výřezů reality přináší příklady pro budoucí ztvárňování životního prostoru.

Gesprächsforum
"Wir gestalten Wir"

04.04.2017 - 18:00 - 21:00 Uhr - Porzellanikon Selb, Auditorium

PÓDIOVÁ DISKUSE
MY TVOŘÍME MY

04.04.2017 - 18:00 - 21:00 Uhr - Porzellanikon Selb, Auditorium

Die Entwicklung und Gestaltung der Städte Selb und Aš: Wie sieht die Zukunft der Städte aus,
wie entwickelt sich das europäische Stadtbild weiter?

… Input-Referat: Helmut Resch, Selb

… Moderation: Kaye Geipel, Berlin

… Podium: Prof. Angela Mensing-de Jong, Dresden, Prof. Dr. Niels-Christian Fritsche, Dresden,
Prof. Jan Jehlík, Praha, Jan Schindler, Praha

Vývoj a utváření měst Selb a Aš: Jak vypadá budoucnost obou měst? Jak se rozvíjí evropská podoba měst?

… Úvodní referát: Helmut Resch, Selb

… Moderátor: Kaye Geipel, Berlin

… Na pódiu diskutují: prof. Angela Mensing-de Jong, Drážďany, prof. Dr. Niels-Christian Fritsche, Drážďany,
prof. Jan Jehlík, Praha, Jan Schindler, Praha

ERÖFFNUNG DER AUSSTELLUNG
„STRUKTUR – ZEICHEN – LEBENSRAUM, 3 + 3“

06.04.2017 / 17 Uhr / Galerie umění, Karlovy Vary

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
STRUKTURA – ZNAK – ŽIVOTNÍ PROSTOR, 3 + 3

06.04.2017 / 17 Uhr / Galerie umění, Karlovy Vary

Unter diesem Titel beschäftigt sich auch diese Ausstellung mit dem Zusammenwirken von Architektur, Kunst und Stadtgestalt.

… Arbeiten von Prof. Diet Sayler, Nürnberg, Sabine Richter, Nürnberg, Hubert Huber, Fürstenzell, Milan Maur, Plzeň, Pavel Štýbr, Plzeň, Karel Kocourek, Plzeň.

I tato výstava se zabývá spolupůsobením architektury, umění a utvářením města.

… práce prof. Dieta Saylera, Norimberk, Sabine Richterové, Norimberk, Huberta Hubera, Fürstenzell,
Milana Maura, Plzeň, Pavla Štýbra, Plzeň, Karla Kocourka, Plzeň.

SYMPOSIUM „SKULPTUREN“

02. – 23.05.2017 / Porzellanikon Selb, Freigelände

SYMPÓZIUM SKULPTURY

02. – 23.05.2017 / Porzellanikon Selb, volné prostranství

Sechs Rhönräder aus Stahl werden von je drei deutschen und tschechischen jungen Künstlern gestaltet und jeweils eines wird an sechs Stationen zwischen Selb und Aš aufgestellt werden, um den Weg von Selb nach Aš und umgekehrt zu markieren.

… Dozent: Helmuth Hahn, Nürnberg

… Teilnehmer: Philipp Eyrich, Nürnberg, Waldemar Scheck, Nürnberg, Markus Pollinger, Lenggries, Petra Křivová, Staré Město, Kryštof Kaplan, Praha, Šimon Cibulka, Panenske Břežany

Tři čeští a tři němečtí umělci ztvární šest mlýnských kol z oceli. Každé z nich bude umístěno na jedné ze šesti zastávek mezi Selbem a Aší, aby ukazovala cestu ze Selbu do Aše a naopak.

… Lektor: Helmuth Hahn, Norimberk

… Účastníci: Philipp Eyrich, Norimberk, Waldemar Scheck, NOrimberk, Markus Pollinger, Lenggries, Petra Křivová, Staré Město, Kryštof Kaplan, Praha, Šimon Cibulka, Panenské Břežany

SYMPOSIUM „FASSADEN“

08. – 15.05.2017 / Porzellanikon Selb

SYMPÓZIUM FASÁDY

08. – 15.05.2017 / Porzellanikon Selb

Vier Wände in Selb und Aš erinnern an die grenzübergreifende Identität und werden von  zwei deutschen und zwei tschechischen jungen Künstlern gestaltet – Geschichte und Gegenwart der beiden Städte darstellend.

…  Dozent: Jan Samec, Karlovy Vary

… Teilnehmer: Josefin Heitz, Nürnberg, Johannes Listewnik, Nürnberg/Leipzig, Beata Kuruczová, Úvaly, Michal Nosek, Praha

Übertragung der Entwürfe auf die Fassaden durch die jeweiligen Autoren vom 16.05. bis zum  02.06. 2017 in den Innenstädten von Aš und Selb.

Čtyři zdi v Aši a Selbu budou připomínat společnou přeshraniční identitu. Dva němečtí a dva čeští výtvarníci na nich ztvární historii i současnost obou měst.

… Lektor: Jan Samec, Karlovy Vary

… Účastníci: Josefin Heitz, Norimberk, Johannes Listewnik, Norimberk/Lipsko, Beata Kuruczová, Úvaly, Michal Nosek, Praha

Návrhy, které umělci vytvoří v rámci sympózia přenesou v období od 16.05. do 02.06. 2017 na fasády v centrech Aše a Selbu.

STADT-AKUSTIK URBAN AUDIO

07. – 23.05.2017 / Innenstädte von Selb und Aš

ZVUKY MĚSTA URBAN AUDIO

07. – 23.05.2017 / centra měst Selb a Aš

Die Geräusche in den Städten erzählen von den Menschen dort und ihrer Kultur. „URBAN AUDIO“ fängt die Akustik in Selb und Aš auf, bearbeitet sie künstlerisch und hält sie bleibend fest.

… Künstler: Florian Tuercke, Nürnberg

Zvuky měst vyprávějí o jejich obyvatelích a o jejich kultuře. URBAN AUDIO zaznamená zvuky Selbu a v Aše, umělecky je zpracuje a uchová je natrvalo.

… Umělec: Florian Tuercke, Norimberk

EINWEIHUNG UND PRÄSENTATION

Vermutlich 17.06.2017 / ca. 11 und 15 Uhr / Selb und Aš

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ A PREZENTACE

Pravděpodobně 17.06.2017 / přibližně v 11:00 a v 15.00 / Selb a Aš

Was bleibt nach dem Ende des Projektes? Eine Vielzahl von anregenden Verbindungen und ganz besonders die Kunstwerke, die Fassaden und Skulpturen, werden für die folgenden Jahrzehnte dauerhafte Zeichen setzen. Sie führen die Besucher über die Grenze und bilden „Die Tour – kultureller Themenweg“.

Im Rahmen eines Festes werden im Beisein der Schirmherren die gestalteten Fassaden in Selb und Aš und die Skulpturen entlang des Weges zwischen den Städten eingeweiht. Dabei wird auch das akustische Kunstwerk „URBAN AUDIO“ präsentiert und „Die Tour – kultureller Themenweg“ eröffnet.

Co zůstane na konci projektu? Množství inspirujících spojení a zejména zcela jedinečná umělecká díla, fasády a plastiky zanechají trvalou stopu po následující desetiletí. Povedou návštěvníky přes hranice a vytvoří Cestu – kulturní tematickou stezku.

V rámci slavnosti budou za přítomnosti patronů slavnostně odhaleny fasády ve městech Selb a Aš a plastiky podél cesty mezi oběma města. URBAN AUDIO bude prezentovat své akustické umělecké dílo a bude otevřena Cesta – kulturně tematická stezka.

KINDERKUNSTWORKSHOP „WIRMY“

23. – 25.06.2017 / Selb-Plößberg

DĚTSKÝ UMĚLECKÝ WORKSHOP WIRMY

23. – 25.06.2017 / Selb-Plößberg

Einen Ausblick in die Zukunft geben am Ende des Projektes die  jüngsten Europäer. Sie haben ganz eigene Ideen für eine gemeinsame europäische Zukunft. Diese werden sie während des KinderKunstWorkshops „WIRMY“ untersuchen.

… Leitung: von Heike Arndt, Selb, und Team

Výhled do budoucna přinesou na samém konci projektu nejmladší Evropané. Mají své vlastní nápady týkající se společné evropské budoucnosti. Budou je zkoumat a rozvíjet v rámci dětského uměleckého workshopu WIRMY.

… Lektorka: Heike Arndt, Selb, a kol.

Kunstverein Hochfranken Selb e.V. // Umělecký spolek Hochfranken Selb e. V. :
Deutsch-tschechisches Kunstprojekt WIR 2 • MY 2 – SELB + AŠ: HÜBEN UND DRÜBEN / TAM I TADY
Projektpartner sind die Stadt Aš und die Künstlerassoziation Karlovy Vary // Partnery projektu jsou město Aš a Umělecká asociace Karlovy Vary

Schirmherr des Projektes ist // Záštitu nad projektem převzal:
Ministerpräsident Horst Seehofer, Bayern // předseda vlády Horst Seehofer, Svobodný stát Bavorsko

Für die Förderung des Projektes danken wir // Za podporu projektu děkujeme:
Europäische Union, Ziel ETZ / Cíl EÚS, INTERREG V
Oberfrankenstiftung

X