März /// březen —— Juni /// červen 2017

Kunstverein Hochfranken Selb e.V. // Umělecký spolek Hochfranken Selb e. V. :
Deutsch-tschechisches Kunstprojekt WIR 2 • MY 2 – SELB + AŠ: HÜBEN UND DRÜBEN / TAM I TADY
Projektpartner sind die Stadt Aš und die Künstlerassoziation Karlovy Vary // Partnery projektu jsou město Aš a Umělecká asociace Karlovy Vary

Schirmherr des Projektes ist // Záštitu nad projektem převzal:
Ministerpräsident Horst Seehofer, Bayern // předseda vlády Horst Seehofer, Svobodný stát Bavorsko

Für die Förderung des Projektes danken wir // Za podporu projektu děkujeme:
Europäische Union, Ziel ETZ / Cíl EÚS, INTERREG V
Oberfrankenstiftung

X