Lange Nacht der Künste

Deutsch-Tschechisches Kulturprojekt 2015 //
německo-český kulturní projekt 2015
Sonntag, 1. März 2015

Mit den Augen denken – Mit den Ohren fühlen

Es wird einen ganzen Abend lang ein einmaliges, interaktives Zusammenspiel und Zusammenwirken der Kunstsparten Bildende Kunst, Musik (Komposition und Darbietung), Literatur, Tanz, Fotografe und Film mit sicherlich spannenden Ergebnissen geben.

Myslet očima – cítit ušima

Po celý večer budete mít možnost účastnit se jedinečné, interaktivní souhry a spolupůsobení mnoha uměleckých žánrů – výtvarného umění, hudby (kompozice i interpretace), literatury, tance, fotografe a flmu – jež nepochybně nabídnou zajímavé zážitky i výsledky.

Beteiligte / Zúčastnění:

Prof. Dr. Oliver Scheytt, Essen, Hauptrede / hlavní přednáška; Dr. Wolfram Graf, Hof, Komposition und Klavier / kompozice a klavír; Jiří Pazour, Jindříchův Hradec, Klavier / klavír; Petr Valášek, Řečany nad Labem, Bass-Klarinette / basklarinet; PiKap-Quartett (Martin Kaplan, Lenka Šimandlová, Miljo Milev, Petr Pitra), Karlovy Vary; Peter Vetter, Neumarkt (Opf.), Bildende Kunst / výtvarné umění; Thomas Götzl, Schwarzenbach/Wald, Bildende Kunst / výtvarné umění; Evelína Vaněčková, Turno, Bildende Kunst / výtvarné umění; Tereza Lišková, Týn, Bildende Kunst  / výtvarné umění; Vojtěch Tupý, Miličín, Bildende Kunst / výtvarné umění; Lydia Daher, Augsburg, Literatur // literatura; Milena Oda, Praha, Literatur / literatura; Barbara Buser, Theater Hof, Tanz / Divadlo v Hofu, tanec; Witali Damer, Theater Hof, Tanz // Divadlo v Hofu, tanec; Jindřišká Krpálková, Louny und Praha, Tanz; Silvie Milková, Ústí nad Labem, Fotografe / fotografe; Alexander Schrott, Marktredwitz, Film / film

Lange Nacht der Künste

Deutsch-Tschechisches Kulturprojekt 2015 // německo-český kulturní projekt 2015
Sonntag, 1. März 2015

Schirmherren / Záštitu převzali: Dr. Ludwig Spaenle, Staatsminister für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bayern / Ministr školství, kultury, vědy a umění, Bavorsko, Mgr. Daniel Herman, Kulturminister der Tschechischen Republik / Ministr kultury České republiky

Das Projekt wird gefördert von: Europäische Union, Ziel 3, INTERREG IV A, Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, Oberfrankenstiftung / Projekt fnancují: Evropská unie, Ziel 3/Cíl 3, INTERREG IV A, Česko-německý fond budoucnosti, Nadace Oberfranken

Der Kunstverein wird unterstützt von: Sparkasse Hochfranken, ESM Selb, Commerzbank AG,  Hypo- Vereinsbank Selb, Textilveredlung Drechsel, Selb, Hackl, Getränkefachgeschäft, Selb /// Umělecký spolek podporují:  Sparkasse Hochfranken, ESM Selb, Commerzbank AG , HypoVereinsbank Selb, Textilveredlung Drechsel, Selb, Hackl, Getränkefachgeschäft, Selb

Das Projekt wird gefördert von:

Europäische Union, ZIEL 3, INTERREG IV A, Brüssel

X