Die Gymnasien der beiden Partnerstädte Selb und Asch haben zugesagt, sich an dem Projekt aktiv zu beteiligen. Schüler der Oberstufen werden während des Symposuims „Skulpturen“ eigene Objekte aus Draht gestalten.

Gymnázia obou partnerských měst Selb a Aš přislíbily, že se do projektu aktivně zapojí. Žáci vyšších ročníků budou během sympozia „Skulptury“ vytvářet vlastní výtvory z drátu.