Bei dem Symposium „Skulpturen“, das noch bis zum 23.05. auf dem Freigelände des Porzellanikons in Selb beobachtet werden kann, beteiligten sich auch ganz junge Künstler: Schüler der Gymnasien aus Selb und Aš.

Při sympoziu „Skulptury“ , které je ještě do 23.05.2017 na volném prostranství Porzellanikonu v Selbu možno pozorovat, se účastní také velmi mladí umělci: studenti gymnázia ze Selbu a Aše